Industriell ekonomi och organisation

Vår forskning är tvärvetenskaplig, har en stark empirisk inriktning och genomförs ofta i samverkan med företag och offentliga organ.

De flesta av våra forskningsprojekt faller inom de fyra områdena:

  • Strukturell omvandling och tillväxt
  • Företagsetablering och affärsutveckling
  • Verksamhetsstyrning och finansiering
  • Ledarskap, arbete och organisation
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-01-30