Forskningsportfölj vid Industriell Management

Forskning bedrivs inom områden som:

 • Management of Research and Innovation
 • Operations & Supply Chain Management
 • Management of project-based organisations
 • Service Innovation and Operations
 • Leadership and Human resource management
 • Performance management
 • Safety risk management
 • Human Factors in Complex Technological Systems
 • Behavioural management

Aktuella Forskningsprojekt

 • Konkurrenskraftigt tjänstearbete (KUTA) - VINNOVA
 • Kreativ på beställning - VINNOVA
 • Operations Strategy in Health Care – Stockholms Läns Landsting
 • Disruptiv Technological Innovation - Energimyndigheten, Scania, mfl
 • R&D Management in Drug Development – Astra Zeneca
 • Lean Product Development - Scania
 • European Doctorate in Industrial Management (EDIM) - European Commission
 • MASCA, EU FP7, Managing System Change in Aviation
 • PROSPERO (EU) PROactive Safety PERformance in Operations
 • Swedish-Chinese Collaboration in the Automotive sector (Handelsbanken)
 • IBCDP 7, 8, 9 (Industry)
 • Säkra Förbättringar (VINNOVA) Safety performance management, integrating risk and change
 • MEASAUT – Measuring Automation aspects in Flight operations in future ATM (VINNOVA)
 • HALA - network on automation, SESAR (EU)
 • XPRES, strategic research area in production
 • VINNMER (VINNOVA)

Våra forskningsprojekt

 • Konkurrenskraftigt tjänstearbete (KUTA) - VINNOVA, Tillväxtanalys

Anna Jerbrant

 • Kreativ på beställning - VINNOVA

Charlotta Linse

 • Operations Strategy in Health Care – Pfizer

Anna Svarts

 • Complex Product-Service Systems - Energimyndigheten, Scania

Stefan Tongur

 • R&D Management in Drug Development

Jonatan Freilich

 • MASCA, EU FP7, Managing System Change in Aviation

Pernilla Ulfvengren

 • PROSPERO (EU) PROactive Safety PERformance in Operations

Pernilla Ulfvengren

 • Säkra Förbättringar (VINNOVA) Safety performance management, integrating risk and change

Pernilla Ulfvengren

 • MEASAUT – Measuring Automation aspects in Flight operations in future ATM (VINNOVA)

Johan Rignér/Pernilla Ulfvengren

 • Swedish-Chinese Collaboration in the Automotive sector (Handelsbanken)

Matti Kaulio

 • IBCDP 7, 8, 9 (Industry)

Matti Kaulio

 • HALA - network on automation, SESAR (EU)

Lena Mårtensson

 • XPRES, strategic research area in production

Lena Mårtensson (Bengt Lindberg, Produktion)

 • VINNMER (VINNOVA)

Kristina palm

 • European Doctorate in Industrial Management (EDIM) - European Commission

Industrial management-Mats Engwall

Forskningen genomförs i samarbete med rad olika företag, organisationer och finansiärer, t.ex. AstraZeneca, Bombardier, Energimyndigheten, IBM, Grontmij, Leading HealthCare, Logica, Pfizer, Oxyma, Scania, SEB, Stockholms Läns Landsting, Volvo, Technica, Tillväxtanalys, Transformator, VINNOVA, SAS, Swedavia, Telia Sonera, CombiTech m.fl.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-06-28