Forskningsportfölj vid Organisation och ledning

Vår forskning kretsar följande huvudsakliga områden:

 • Förändringsprocesser i organisationer
 • Ledarskap
 • Genus
 • Aktionsforskning
 • Entreprenörskap
 • Projektledning och projektifiering

Några av våra nuvarande forskningsprojekt är:

 • Benchmarking of innovation processes in the Nordic countries: Work- and Development organization (VINNOVA)
 • Gröna Pionjärer gör affärer, ett FoU projekt för att skapa affärsmöjligheter för små/medelstora miljöinnovationsföretag (Tillväxtverket).
 • Från ord till handling, ett interaktivt forskningsprojekt om jämställdhet i samarbete med tekniska universitet i Sverige (Delegationen för jämställdhet i högskolan).
 •  Interaktiv forskning om akademiskt ledarskap och karriärstöd (i samarbete med KTH)
 • Quadruple Helix Central Baltic (EU/ITERREG IV and Tillväxtverket)
 • Entreprenörkapsstöd I Stockholmsregionen (Länsstyrelsen i Stockholms län)
 • Ledarskapets könsmärkta villkor (VINNOVA)
 • Ledarskap och jämställdhet i kvinnodominerade organisationer (FAS)
 • Harriet – Tillämpad genusforskning vid Hero-m (VINNOVA)
 • Sexklubbar och eskorter – om konsumtionen av sexuella tjänster i arbetssammanhang (Vetenskapsrådet)
 • Kvinnor som maktresurs i förändrings- och innovationsprocesser (VINNOVA)
 • Doing leadership, ett forskningsprogram kring nya perspektiv på ledarskap (VINNOVA)
 • Quadruple Helix Central Baltic, ett praktiknära forskningsprogram byggt på en utvidgad modell för innovationssystem (EU/INTERREG IV och Tillväxtverket)
 • Making Projects Critical, en serie internationella forskningskonferenser i samarbete med University of the West of England och Manchester Business School (Handelsbankens forskningsstiftelser)
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-03-29