Working Paper Series

INDEK Working Paper Series är en tvärvetenskaplig publikationsserie som inkluderar artiklar från alla de fem forskningsområdena vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation.

Artiklarna som publiceras i WP-serien har presenterats på ett internt WP-seminarium och reviderats i enlighet med seminariegruppens feedback.

Kristina Nyström och Charlotte Holgersson fungerar som redaktörer för INDEKs WP-serie.

Kontaktperson: Vardan Hovsepyan: vardan.hovsepyan@indek.kth.se

INDEK Working papers: ideas.repec.org/s/hhs/kthind.html

CESIS Working Paper Series: ideas.repec.org/s/hhs/cesisp.html

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-09-06