Matti Kaulio ny prefekt vid INDEK

Vi intervjuar Matti Kaulio som nyligen tillträtt som ny prefekt vid INDEK

Matti Kaulio, Prefekt

Berätta kort om dig själv och hur du kom till KTH/INDEK

I korthet kan man beskriva mig som Civ. Ing och Tekn. Dr., tidigare Chalmerist, tog steget till KTH 2002 och brinner för att skapa en internationell akademisk miljö på INDEK och för att skapa en ökad samverkan mellan akademi och industri.

Du har tidigare verkat vid enheten Industriell Management, är det något därifrån du vill och kan ta med dig till arbetet som skolans prefekt

På enheten för Industriell Management (IM) påbörjade vi ett arbete med att stärka avdelningens forskning. Det handlade inte om några större förändringar utan snarare om en serie samordnade inkrementella utvecklingsinsatser. Vi införde bland annat ”Writing Thursday’s”, det vill säga en skrivdag för doktoranderna som doktoranderna organiserar själva, vi höll en intensiv kurs i Case-metodik samt vi har arbetat med något vi kallar Retrospect och Prospect. De båda sistnämnda koncepten är hämtat ifrån SCRUM och vår idé är dels att titta bakåt (Retrospect) dels att titta framåt (Prospect). Dessa sessioner är inte särskilt formella utan syftar till att skapa förutsättningar för ett avstamp inför framtiden.

Andra aktiviteter som har påverkat mig är forskarskolan EDIM (European Doctorate in Industrial Management)  samt min gästforskarperiod på POLIMI (Milanos tekniska högskola ). EDIM är troligen den största förändringen som har drabbat INDEK.  I och med EDIM så har INDEK utvecklats från en nationell universitetsinstitution till att ta klivet upp i den internationella ligan. Hur vi kan behålla, förstärka och vidareutveckla INDEK till att bli en medlem i ”Europaligan” ser jag som en huvudfråga för framtiden.

Hur ser du på framtiden inom INDEK har du redan nu någon klar färdplan för hur du vill att forskning, utbildning mm ska ske?

När jag var vid POLIMI fick jag inblick i en miljö som i högre grad var mer forskningsinriktad och mer internationellt inriktad än INDEK:s. I vissa fall kunde man nästa tala om en ”paper machine” med enstaka professorer publicerade i Nature. Publikationskulturen var något som imponerade. Detta är något vi behöver ta efter. Vi på INDEK håller vi en relativt god kvalitet på det vi publicerar men kvantiteten är låg. Att öka frekvensen i publiceringarna är därför ett område vi behöver utveckla.

Vi är även en utbildningstung institution och vi kommer att behöva fortsätta arbeta med prioriteringar, programstrukturer samt säkerställa kvalitet i våra kurser och då speciellt i de största kurserna. Detta är ett arbete som redan börjats och som behöver vidareutvecklas.

Ytterligare ett område där vi behöver bli mycket bättre på är hur vi syns på nätet och e-learning/blended learning. Detta är ett av våra svagaste områden för tillfället. Vår ledningsgrupp har börjat arbeta med frågan men det finns mycket mer att göra

Vad är dina främsta intressen utanför arbetet?

Familj, matlagning och resor är nog det som ligger närmast. Dessutom har jag ett  gryende intresse för cykel, både som transportmedel och för motion, samt ett återuppväckt intresse för skidåkning. Det båda sistnämnda är något jag hoppas kunna utveckla mer i framtiden.

Något mer du vill tillägga?

Jag ser fram emot att få vidareutveckla INDEK tillsammans med alla kollegor!

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2016-04-14