Exploring tensions between appropriability and openness to collaborate in innovation

Tid: To 2017-02-23 kl 10.00

Plats: Sal 243, Lindstedtsvägen 30, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Ioana Stefan , Industriell ekonomi och organisation

Granskare: Prof. Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet, Inst. för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå

Huvudhandledare: Prof. Lars Bengtsson

2017-02-23T10:00 2017-02-23T10:00 Exploring tensions between appropriability and openness to collaborate in innovation (Industriell ekonomi och organisation) Exploring tensions between appropriability and openness to collaborate in innovation (Industriell ekonomi och organisation)
Till sidans topp