The Missing Link : Business models lock-in in sociotechnical transitions

Tid: On 2019-05-22 kl 10.00

Plats: Sal 643, Lindstedtsvägen 30, plan 6, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Rami Darwish , Industriell ekonomi och organisation

Huvudhandledare: Prof. Mats Engwall

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-04-09