Organizing project-based operations: The interplay of content, context and social processes

Tid: Ti 2017-05-30 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Maxim Miterev , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Assoc. Prof. Joana Geraldi, Engineering Systems, Technical University of Denmark, Lyngby, Danmark

Handledare: Prof. Mats Engwall

2017-05-30T10:00 2017-05-30T10:00 Organizing project-based operations: The interplay of content, context and social processes (Industriell ekonomi och organisation) Organizing project-based operations: The interplay of content, context and social processes (Industriell ekonomi och organisation)
Till sidans topp