Få företag är riktigt globala - artikel i Dagens Industri

Publicerad 2012-06-12

Spotify och Skype är två exempel på svenska företag som redan från start eller snabbt har hittat en internationell marknad, s.k. ”born globals”.

I dagens nummer (12:e juni)  av Dagens Industri skriver Torbjörn Halldin om fenomenet ”born global företag”. 

Torbjörn konstaterar att dessa företag utgör en liten del av det totala antalet nya företag och om man vill öka antalet born globals behöver tillgången till riskkapital förbättras.

Artikeln baseras på Torbjörns avhandling "Firm internationalization and born global firms”som försvarades i mars på Industriell ekonomi och organisation.

Till sidans topp