Indek-doktorand i topp i den svenska spelindustrin

Publicerad 2016-09-19
Britta Forsberg

Britta Nordin Forsberg, industridoktorand vid avdelningen för Organisation & Ledning, har med sitt företag Playitfair valts till en av tio deltagare i en ny nationell spelbolagsinkubator. Inkubatorn drivs av Sting (Stockholm Innovation & Growth), och beskrivs som ett nationellt entreprenörsprogram, där målet är att få fram fler spelrelaterade företag. Målet med deltagandet i Inkubatorn är att driva upp spelet War for Talent som är tänkt att fungera som ett rekryterings- och kompetensutvecklingsverktyg i företag och organisationer.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2016-09-19