Industriell ekonomi och organisation representerat på Gender, Work and Organisation 2012!

Publicerad 2012-06-12

Den vetenskapliga tidskriften Gender, Work and Organisation arrangerar sin 7:e internationella interdisciplinära konferens den 27-29 juni, 2012 vid Keele University, UK.

En grupp om sex forskare från Institutionen för industriell ekonomi och organisation kommer att åka på konferensen. Monica Lindgren och Johann Packendorff presenterar ett paper inom ramen för ett stream om “The gendered politics of entrepreneurship”.

Anna Wahl, Sophie Linghag och Marianne Ekman Rising presenterar papers i ett stream “Feminist Activim in Universities” som Charlotte Holgersson sammankallar tillsammans med Regine Bendl och Angelika Schmidt från WU Vienna och Inge Bleijenbergh från Raboud Universiteit, Nijmegen. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2012-06-12