International Journal of Entrepreneurial Venturing (IJEV) är nu ESCI listad

Publicerad 2017-12-20

År 2018 ser ut att bli ett bra år för International Journal of Entrepreneurial Venturing (IJEV). 

Nu när journalen går in på sin 10e volym, har den blivit accepterad till Web of Science™ kärnkollektion – numera Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Journalen är grundad och editerad av Terrence Brown  som är enhetschef vid enheten Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap vid INDEK.

ESCI kompletterar de mycket selektiva indexen genom att tillhandahålla tidigare synlighet av källor för utvärdering som en del av SCIE, SSCI, and AHCI’s rigorösa process för selektering av journaler.

Inkludering i ESCI ger bättre synlighet som leder till mätbara citat och större transparens i urvalsprocessen.

Utöver detta så kommer utgivningstakten för IJEV under 2018 ändras från kvartalsvis till varannan månad, vilket kommer att minska tiden från framlagt förslag till publicering.

Hemsidan för IJEV: www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJEV

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-12-20