Kristina Nyström utsedd till ledamot i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys av regeringen

Publicerad 2017-04-19

Regeringen har beslutat att tillsätta Kristina Nyström  Universitetslektor vid enheten Nationalekonomi vid INDEK, som en av medlemmarna i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtsanalys

Det vetenskapliga rådet ska hjälpa myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet.

Läs mer här:  www.tillvaxtanalys.se/aktuellt/nyheter/nyheter/2017-04-12-tillvaxtanalys-vetenskapliga-rad-tillsatt.html

Till sidans topp