Ny bok om "Organizational communication and Sustainable Development: ICTs for mobility"

bild
Publicerad 2009-12-01

Även om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blivit allt viktigare i globaliseringens tidevarv saknas fortfarande kunskap om hur detta påverkar sociala och kulturella förhållanden.

"Organizational communication and sustainable develompent: ICTs for mobility" är en bok som utforskar hur mobilitet möter hållbarhet i nutida organisationskommunikation.

Ett antal kapitel skrivna av experter från olika delar av världen belyser fördelar liksom nackdelar med användningen av informations- och kommunikationsteknologi i hållbarhetssyfte.

Boken är redigerad av Anette Hallin, forskare och lärare på INDEK, och Tina Karrbom-Gustavsson, Direktör för Flemingsberg och tidigare medarbetare på INDEK.

Till sidans topp