Omorganisation vid INDEK

Publicerad 2020-01-07

INDEK genomför en omorganisation som innebär en sammanslagning av 5 enheter till 3.

Institutionen består från och med 2020-01-01 av följande enheter:

Management & Teknologi – Enhetschef: Anna Jerbrant
Hållbarhet, Industriell dynamik & entreprenörskap - Enhetschef: Cali Nuur
Redovisning, Finansiering & Förändring – Enhetschef: Gustav Martinsson

Mer information samt ändringar på INDEK hemsida sker fortlöpande

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2020-01-07