PERFA-projektet presenterades på Utbildningsdepartementet

Publicerad 2019-01-28

Monica Lindgren och Johann Packendorff från INDEK presenterade den 25/1 sin forskning inom PERFA-projektet (PERFormance-based governance in Academia) på Utbildningsdepartementet. De pekade på två parallella riktningar i den prestationsbaserade styrningen på institutionsnivå; en instrumentaliserande och en som stödjer utvecklandet av det de kallar 'akademiskt medborgarskap'. Stora delar av de aktuella styrmodellerna har en instrumentaliserande verkan; de förstärker tendensen till individualism, karriärism och kortsiktig nyckeltalsstyrning och gör att aktörer på alla nivåer alltmer agerar utifrån egennytta. Det är inte alltigenom negativt, men det kan lätt slå över och få både oförutsedda och oavsedda konsekvenser.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-01-28