Pressmeddelande - ScAIEM 2019 - ”Back to the core, beyond the core”

Publicerad 2019-04-04

Vi är glada att informera er om den 7: e skandinaviska konferensen om Industrial Engineering and Management (IEM), organiserad av INDEK, KTH

Temat för konferensen - ”Back to the core, beyond the core” – adresserar själva kärnan för vårt område i gränssnittet mellan teknik och management. Vad utgör och karaktäriserar bra utbildning och forskning inom IEM? Vilka problem, ämnen och empiriska fenomen ska IEM-forskare adressera? Vad är stringensen och relevansen i IEM forskning? Och hur kan vi stärka vår konkurrenskraft i förhållande till andra akademiska discipliner?

För mer information och ”call for sessions”, vänligen besök konferensens hemsida på: www.kth.se/scaiem2019

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-04-04