Professor Marianne Ekman vid INDEK mottager KTH jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerad 2018-11-21

För att stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet har KTH instiftat ett jämställdhets- och mångfaldspris. Priset tilldelas en anställd som under året särskilt arbetat för att främja dessa frågor.

Priset tillldelas anställd på KTH som under det senaste verksamhetsåret medverkat till att ur jämställdhets- och/eller mångfaldssynpunkt främjat något av nedanstående områden i syfte att utveckla KTH som organisation.

  • Arbetsmiljön
  • Utbildningen
  • Forskningen


Priset delas ut av rektor i samband med Diplomutdelningen i Stockholms Stadshus den 19e December och detta år tillfaller priset Gästprofessor Marianne Ekman  vid enheten Organisation och Ledning vid INDEK

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-11-21