Professor vid INDEK medgrundare till akademins tilllitsnätverk

Publicerad 2020-01-07

Johann Packendorff vid INDEK är medlem av styrgruppen för Akademins Tillitsnätverk, ett nystartat nationellt tvärvetenskapligt forskarnätverk som verkar för ökad tillit i styrning och ledning i allmänhet och till de medborgarnära professionerna i synnerhet.

Nätverket främjar forskning om tillitsskapande arbete och bygga broar mellan praktiker, politiker och forskare, för att på så vis bidra till den utveckling som redan är påbörjad på många håll i offentlig sektor i Sverige. Nätverket presenterades vid ett inlägg på DN Debatt den 29 december 2019.

Länk till debattinlägget: www.dn.se/debatt/offentliga-sektorn-maste-utvecklas-nara-medborgarna/

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2020-01-07