Stekhett att lära sig leda digitaliseringen

Publicerad 2019-01-29
Martin Vendel, INDEK

Martin Vendel forskare vid enheten Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap vid INDEK, berättar om det stora intresset för MOOC kursen Digitalt transformation III Leadership i en nyligen publicerad artikel på KTH hemsida

Läs mer här: www.kth.se/aktuellt/nyheter/stekhett-att-lara-sig-leda-digitaliseringen-1.873803

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-01-29