Om Industriell Ekonomi och Organisation

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation befinner sig där vetenskap och teknik möter management och ekonomi.

Sing-Sing

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation verkar inom det skärningsfält där naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi.

Vår vision är att bli ett ledande europeiskt centrum inom det området.

Våra utbildningsprogram ska vara elevcentrerade och innovativa och attrahera de allra bästa studenterna.

Vår forskning ska tillhöra den ledande i Europa. 

Cirka 1000 studerande deltar i våra utbildningsprogram på kandidat-och magisternivå.   
Och vi har 70 aktiva doktorander - en siffra som kommer att öka genom det Erasmus Mundus program för forskarstudier  " " som vi startade 2011 tillsammans med Politecnico di Milano (POLIMI) och   Universidad Politéchnica de Madrid (UPM).
Till sidans topp