Start

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation befinner sig där vetenskap och teknik möter management och ekonomi.

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation verkar inom det skärningsfält där naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi.

Vår vision är att bli ett ledande europeiskt centrum inom det området.

Våra utbildningsprogram ska vara studentcentrerade och innovativa och attrahera de allra bästa studenterna.

Vår forskning ska tillhöra den ledande i Europa. 

Cirka 1000 studerande deltar i våra utbildningsprogram på kandidat-och magisternivå.  

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-02-07