Administrationen

Administrationens uppdrag är att utifrån de ramar och önskemål som verksamheten, KTH, studenter samt samhället ställer, leverera administrativ kompetens med avseende på kvalitet och effektivisering såsom det formuleras i KTH:s, ITM.skolan och Institutionens vision och utvecklingsplan.

Detta möjliggörs av en samlad kompetens och ett gemensamt engagemang.

Admininstrationen skall ge verksamheten administrativt stöd att utveckla institutionen till en nationell och internationell ledande aktör inom utbildning, forskning och samverkan.

Administrationens värdegrund, som genomsyrar vårt förhållningssätt till våra intressenter och kolleger, är Kvalitét, Engagemang och Service.

Administrationen erbjuder stöd till verksamheten vid Institutionen för industriell ekonomi och organsiation inom

  • Ekonomi
  • Studieadministration inom grund- & forskarutbildning
  • Personal
  • Infrastruktur, Service
  • IT
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-07-11