Historik

Institutionen för Industriell Ekonomi grundades 1924

Ämnet Industriell Ekonomi fanns som ämnesbeteckning vid KTH redan i början 1900-talet

Vår nuvarande placering i Zing-Zing huset fick vi 2005. Före det var vi utspridda på lador

Milstolpar i INDEKs historia

  • 1912 – Erik Forsberg, överingenjör på Separator, anställs som speciallärare i industriell ekonomi och organisation på KTH.
  • 1939 – Tarras Sällfors tillträder Sveriges första professur i industriell ekonomi och organisation på KTH.
  • 1969 – Linköpings Tekniska högskola startar Sveriges första civilingenjörsprogram i industriell ekonomi (”I-programmet”).
  • 1972 – Sven Åke Johansson blir Sveriges första teknologie doktor i industriell ekonomi och organisation vid KTH.
  • 1980-talet – Chalmers och Luleå Tekniska universitet startar civilingenjörsprogram i industriell ekonomi.
  • 1990-talet – KTH och Lunds Tekniska högskola startar civilingenjörsprogram i industriell ekonomi.
  • 2010-talet – Industriell Ekonomi är Sveriges populäraste ingenjörsutbildning och etablerad som utbildningsprogram på både grundläggande och avancerad nivå vid de flesta universitet och högskolor i landet.

Läs mer om byggnaden Zing-Zing här

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-10-26