Start

Institutionen är för närvarande organiserad i fem enheter

Dessutom ansvarar vi för Centre of Excellence för vetenskap och innovation studier ( CESIS ) samt för KTH:s medverkan i Stockholm School of Entrepreneurship
( SSES )

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-07-07