Industriell Management

Anna Jerbrant,Enhets chef
Anna Jerbrant, Enhetschef

Enheten för Industriell Management fokuserar på strategisk verksamhetsledning i teknikbaserade företag.

I centrum står utveckling av långsiktig effektivitet, teknikbaserade affärer samt hur man skapar goda arbetsförutsättningar för, innovation, utveckling och tillväxt i olika industriella tillämpningar.


Vår utgångspunkt är att skapa och sprida kunskap om de ledarskaps-, organisations- och managementutmaningar som ingenjörer möter i dagens och framtidens yrkesliv. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-07-11