Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

Professor Esmail Salehi-Sangari

Enheten har idag två professorer, en docent, en lektor, sjutton doktorander och samarbetar med forskare i Sverige, Nordamerika och Europa.

På grundutbildningsnivå erbjuds kurser inom bland annat marketing management, industriell marknadsföring och varumärkesbyggande.

Forskning bedrivs inom områden såsom industriellt köpbeteende, affärsmodeller, varumärkesstrategier, elektronisk handel och e-förvaltning.

Enheten har en stark internationell forskningsmiljö och målet är att uppnå en ledande position såväl nationellt som internationellt. 

Till sidans topp