Nationalekonomi

Hans Lööf
Gustav Martinsson, Enhetschef

Vår forskning:

  • Vår forskning är inriktad på studier av teknisk utveckling, innovation, entreprenörskap, företagsdynamik, industriell dynamik, finansiering och ekonomisk utveckling.
  • Vår forskning syftar till att sprida forskning om entreprenörskap och innovation till studenter, akademiska institutioner och organisationer inom privat och offentlig sektor genom att bedriva relevant teoretisk och tillämpad forskning. Detta för att underlätta överföring av kunskap genom utveckling av begrepp, metoder, tekniker och verktyg för att hjälpa chefer, entreprenörer och organisationer att skapa värde.
  • Vår teoretiska forskningsansats hämtar sin inspiration främst från ekonomiska grunddiscipliner (nationalekonomi, företagsekonomi, industriell ekonomi) men också från sociologi, historia – ekonomisk såväl som teknisk - och ekonomisk geografi.
  • Vi bedriver både kvantitativ och kvalitativ forskning samt även fallstudiebaserad forskning.
  • Vår forskning bedrivs i samarbete med nationella och internationella forskningsmiljöer.

Vår undervisning:

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-04-01