Organisation och ledning

Charlotte Holgersson, TF avdelningschef
Johan Packendorff, Tf Enhetschef

Vår enhet utvecklar och sprider kunskap för att möta utmaningarna och tillvarata möjligheterna som nuvarande och framtida organisationer – och därigenom människor – möter i en föränderlig värld. Ett hållbart och inkluderande arbetsliv, med kreativa och demokratiska arbetsplatser, kräver innovativt ledarskap samt nya organiseringsformer och förändringsmetoder. Vår forskning är baserad på ett processperspektiv, vilket betonar vikten av att förstå organisering, ledning och förändring som pågående och relationella processer av social interaktion.

Forskargruppens verksamhet består av:

  • Forskning
  • Utvecklingsprojekt, både externa och på KTH
  • Undervisning på grund- och forskarnivå
  • Vidareutbildning
  • Expert- och sakkunniguppdrag, både externa och på KTH
  • Examensarbeten
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-10-18