Pontus Braunerhjelm

Prefekt Pontus Braunerhjelm

Prefekt/Professor
Telefon: 08 790 91 14
E-post: pontus.braunerhjelm@indek.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30, Rum 620

Kort Biografi

Pontus Braunerhjelm är professor I nationalekonomi med inriktning på entreprenörskap och internatonalisering. Han disputerade i internationell ekonomi 1994 vid The Graduate Institute of International Studies, Genéve (Regional integration and the location of multinational corporations) och har dessutom doktorerat vid Jönköpings Internationella Handelshögskola (Knowledge capital, firm performance and network production). Braunerhjelm har också varit verksam som vice VD på såväl Industriens Utredningsinstitut (numera Institutet för näringslivsforskning, IFN) som SNS.

Hans forskningsområden rör sig i snittet mellan internationell ekonomi, ekonomisk geografi och entreprenörskap. Han har ett betydande antal publiceringar, bl a i Economics Letters, Review of World Economics, Applied Economics, Industry and Innovation Journal of Evolutionary Economics, Management Journal, Small Business Economics. och har också författat ett flertal böcker  (utgivna på Kluwer Academic Publishers, CEPR Monitoring European Integration report, Oxford University Press, etc). Braunerhjelm har ett omfattande internationellt och nationellt kontaktnät med forskare liksom beslutsfattare i näringslivet och inom politiken. Publicering av vetenskapliga artiklar har kombinerats med en omfattande publiceringar i mer populära fora och han är också en flitig deltagare i den publika debatten.

Aktuell forskning

Entreprenörskap, regleringar och dynamiska marknader

Föreliggande forskningsprogram fokuserar på hur regleringars utformning påverkar en ekonomis industriella dynamik och tillväxtpotential. Såväl direkta (faktiska kostnader) som indirekta (inverkan på incitamentsstrukturer, konkurrens, mm) effekter av regleringar kommer att beaktas i programmet. Förvånansvärt lite svensk forskning har under senare år – praktiskt taget ingen vad gäller regleringars indirekta effekter – gjorts inom området. Detta program syftar således till att föra in dessa frågor i svensk forskning och i den ekonomisk-politiska diskussionen. Följande forskningsfrågor står i fokus:

  • Sektor- och/eller produktvisa regleringars effekt på innovation och entreprenörskap, global konkurrenskraft samt företags ambition att växa, fördelat på branscher inklusive offentliga och privata sektorer/aktörer.  
  • Arbetsmarknadsregleringars effekt på innovation och företagstillväxt.
  • Finansmarknadsregleringars effekt på innovation, produktivitet och tillväxt.
  • Regleringar som styr invandrares lokalisering, företagande och sysselsättning.
  • Normativa (ekonomisk-politiska) implikationer av genomförd analys och policy rekommendationer avseende ett innovativt, konkurrenskraftigt och dynamisk näringsliv i en global kontext.

Projektet beräknas vara avslutat 2016.

Entreprenörskapets ekonomi

Projektet är organiserat kring följande frågor: entreprenörskap och skatter, entreprenörskap och rörlighet på arbetsmarknaden, akademiskt entreprenörskap, hög-presterande entreprenörskap, entrepreneuriella spin-offs, institutioner och entreprenörskap samt venture capital och entreprenörskap. Sammantaget nio forskningsteam arbetar med dessa frågor, bestående av internationella toppforskare (t ex Joshua Gans, Roger Gordon, Steven Klepper, Josh Lerner, Marie Thursby) och relativt juniora men framgångsrika svenska forskare. Projektet beräknas vara avslutat 2012/13.

Aktuell undervisning

  • Economic geography,
  • Industrial Dynamics
  • International Economics

Curriculum Vitae

CV på Engelska (pdf 157 kB)

Publikationslista

Publikationslista.pdf (pdf 215 kB)

Till sidans topp