Sébastien Gustin

IT-Tekniker
Telefon:
08 790 79 29 / 070 634 7515
E-post: gustin@kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 621

Arbetar med

  • Webmaster och Infomaster för INDEK
  • Lokalt IT och teknikstöd i Sing Sing