Eric Giertz

Erik Giertz

Professor Emeritus
Telefon: 08 790 87 36
E-post: eric.giertz@indek.kth.se  
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 413

Nyckelområden/Forskningsintressen

  • Utveckling av affärsmodeller
  • Affärsutveckling och strukturförändringar inom tjänstesektorn
  • Kommersialisering av ny teknik

Eric är för närvarande engagerad i forskningsprojekt som rör kommersialisering av teknisk forskning inom energisektorn, kartläggning av svenskt näringsliv inom informations och kommunikationsteknik, den svenska konsultsektorns utveckling samt strukturförändringar inom tjänstesektorn