Fabian Levihn

Fabian Levihn

Forskare
E-post: fabian.levihn@indek.kth.se  
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 414

Nyckelområden/Forskningsintressen

Forskningen är huvudsakligen orienterad kring de pågående dynamiska förändringarna av olika energisystem. I synnerhet integrationen av multipla energisystem och teknologier, samt hur detta påverkar investeringar i ny produktionskapacitet. En sådan frågeställning är hur och om kraftvärme-produktion kan svara mot och bidra till ballanseringen av den ökande mängden väderberoende kraftproduktion så som vindkraft inom det nordiska kraftsystemet.

Fabian medverkar även i två projekt finansierade av Energimyndigheten. Det ena projektet har namnet "Hur investeringsbeslut fattas på elcertifikatmarknaden". Detta projekt undersöker hur strukturer relaterade till elmarknaden påverkar investeringar i förnybar kraftproduktion. Det andra projektet är ett E2B2 samarbetsprojekt, med institutionen Industriell Ekologi på KTH, med namn "Big data-driven energieffektiviseringsplan Stockholm". Industriella partners i projektet är Veolia, Sjöstadsföreningen och Stockholms Stad. Målet för projektet är att genom att kombinera olika datakällor ta ett helhetsgrepp om potentialen för ett effektivt resursutnyttjande för energianvändning inom Stockholm.

Undervisning

  • Ansvarig lärare för kursen ME2087 Energy Business.

Andra hemsidor