Frauke Urban

Frauke Urban

Universitetslektor
Telefon: 08 790 61 52
E-post:  frauke.urban@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30, Rum: 421

Nyckelområden/Forskningsintressen

 • Omvandling mot hållbara energisystem
 • Innovation inom förnybar energi (vind, sol, vatten)
 • Tekniköverföring och tekniksamarbete
 • Energipolitik
 • Klimat politik
 • Grön ekonomi
 • Hållbar utveckling

Urval av publikationer

 • Urban, F. and Nordensvard, J., 2018. Low Carbon Energy Transitions in the Nordic Countries: Evidence from the Environmental Kuznets Curve. Energies, 11(9), 2209.
 • Urban, F., 2018. China's rise: Challenging the North-South technology transfer paradigm for climate change mitigation and low carbon energy. Energy Policy, 113(2): 320-330.
 • Urban, F., Geall, S., Wang, Y., 2016. Solar PV and solar water heaters in China: Different pathways to low carbon energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 64(2016): 531–542.
 • Nordensvard, J. and Urban, F., 2015. The stuttering energy transition in Germany: Wind energy policy and feed-in tariff lock-in. Energy Policy, Vol. 82: 156-165.

Undervisning

 • ME2085 Omvandling av energisystem och energirelaterad industri
 • ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling
 • ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC)

Andra hemsidor