Anna Jerbrant

Universitetslektor
Telefon: 08 790 67 85
E-post: anna.jerbrant@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 360

Nyckelområden/Forskningsintressen

From år 2009/2010 är Anna en av de seniora forskarna inom ett 4-årigt forskningsprojekt (”Konkurrenskraftigt tjänstearbete” KUTA) som genomförs på institutionen för Industriell ekonomi och organisation, KTH med finansiering från bl.a. VINNOVA (from år 2011 är Anna projektledare). Huvudfrågan för detta forskningsprojekt är; Hur balanserar tjänsteföretag behoven av kundanpassning/innovativitet å ena sidan och standardisering/effektivitet å andra sidan? Inom KUTA belyses flera frågeställningar, t ex vilka handlingsstrategier har tjänsteföretag för att både skapa konkurrenskraftigt tjänstearbete och tillvarata innovationspotentialen hos sina medarbetare? I detta forskningsprojekt deltar flera välkända företag, t.ex. SEB, Earnst & Young, Grontmij, Logica, och Technia.

Undervisning

Anna har haft omfattande kursansvar för ett antal olika kurser på Indek. Med kursansvar avses huvudansvar för kursens ledning och administration, dess upplägg, innehåll, pedagogiska utformning, litteratur, examination och samtliga föreläsningar/övningar/projektuppgifter. Dessutom ingår ansvar för att vidareutveckla kursen, baserat på studenternas kursutvärderingar samt egna pedagogiska idéer inför nästa läsårs genomförande. För tillfället har Anna återkommande undervisning och kursansvar för institutionens introduktionskurs i Industriell ekonomi samt fortsättningskursen i industriell projektledning, ledning och styrning av projekt. Anna undervisar också som föreläsare, seminarieledare, och handledare inom andra kurser på civilingenjörsprogrammen på KTH, exempelvis i kurser som behandlar grundläggande industriell ekonomi och organisation . Utöver detta arbetar Anna också med extern uppdragsutbildning såväl nationellt som internationellt på områdena beroenden och kopplingar i multiprojektverksamheter, ledning, styrning och organisering av multiprojektverksamheter samt ledning och styrning av enskilda projekt.

Mellan 2010 och 2016 var Anna programansvarig (PA) för civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi (300 hp, 150 studenter/läsår), och sedan 1/3-2017 är hon grundutbildningsansvarig på skolan för Industriell teknik & management.