Caroline Ingvarsson

Doktorand
Telefon: 08 790 80 02
E-post: caroline.ingvarsson@indek.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30  Rum: 356

Nyckelområden/Forskningsintressen

  • Avvikelsehantering i produktutvecklingsprojekt (tillsammans med Scania)
  • Organisering av produktutveckling
  • Lean PD
  • Förändringsledning i R&D-organisationer

Undervisning

  • ME2017 Ledning av projektbaserad verksamhet 6 ECTS
  • ME200X Handledning av utvalda examensarbeten i Industriell ekonomi och organisation