Lars Uppvall

Universitetslektor
Telefon: 08 790 94 60
E-post: lars.uppvall@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 355

Nyckelområden/Forskningsintressen

  • ”R&D Factory in practice: Effekter av att flödesoptimera produktutvecklingen” – tillsammans med Scania och Ericsson
  • ”Metodernas genomslag: Hur styrs egentligen svensk produktutveckling?” Metoder och arbetssätt inom produktutveckling – tillsammans med 18 stora tillverkningsföretag med produktutveckling i Sverige
  • ”Collaborative Writing in Higher Education” – baserat på forskarens utvecklingsprojekt inom undervisning på avancerad nivå inom Industriell ekonomi
  • ”Learning to love ambiguity: authentic live case methodology in industrial management education” – baserat på forskarens utvecklingsprojekt inom undervisning på avancerad nivå inom Industriell ekonomi

Undervisning

  • ME2501 Perspektiv på Industrial management
  • ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial management
  • Examensarbeten inom Industriell ekonomi