Maria Hammarén

Maria Hammarén

Forskare, Docent
Telefon: 08 790 67 02
E-post: maria.hammaren@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 366

Nyckelområden/Forskningsintressen

Fokus i Maria Hammaréns forskning skulle kunna kallas pedagogisk filosofi, där grundvalarna är det praxisbegrepp som utvecklats ur Wittgensteins senfilosofi genom Bergenfilosofen Kjell S. Johannnesen. Wittgensteintraditionen inom hermeneutisk forskning är fortfarande under utveckling och hennes forskningsinsatser på området berör grundläggande teori. Maria Hammarén har under lång tid sysslat med metodfrågor och de förmedlingsvillkor som gäller för olika aspekter av mänsklig kunskap. Hennes primära intresse handlar om hur vårt grepp om världen artikuleras och förmedlas. Utmärkande är en kunskapssyn som tonar ned betydelsen av verbala påståenden för att i stället lyfta fram ett spektrum av adekvata, språkinvolverade sätt att artikulera kunskap och förståelse. Detta spektrum framträder som partikulära fall. Betydelsen av de partikulära fallen, hur de kan utforskas och framställas, öppnas och omvärderas, är i grunden kopplad till människors förmåga att läsa och skriva.

Undervisning

Under Maria Hammaréns handledning har sex disputationer för doktorsgraden genomförts och under det senaste decenniet har drygt tjugu licentiat- och doktorsavhandlingar lagts fram inom forskningsområdet. Hon handleder för närvarande nio doktorander, samtliga med djup förankring i arbetslivet. De forskarstuderande studerar olika sektorer av näringsliv och förvaltning: teknikutveckling, kärnkraftsdrift, lärares yrkeskunnande och entreprenörskap – alla involverade i frågor som rör handlingars kvalitet – alltså själva utövandet av yrket.

Hennes forskarutbildningskurser och fristående kurser är f n vilande. Inom grundutbildningen ansvarar hon för kursen ME2060 Management consulting.