Torkel Strömsten

Gästprofessor
Telefon:
 070-6060797
Email: torkel.stromsten@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30

Nyckelområden/Forskningsintressen

 • Ekonomistyrning, redovisning och ägarstyrning
 • Strategi och verksamhetsstyrning
 • Styrning av leverantörskedjor
 • Kundlönsamhetsanalys
 • Innovation och produktutveckling
 • Styrning i entreprenöriella företag
 • Social och resursmässig hållbarhet

Urval av publikationer

 • Carlsson-Wall, Håkansson, H., Kraus, K., Lind, J. & Strömsten T. (editors) (2018) Accounting, innovation and the importance and challenges of inter-organisational relationships - field study perspectives. Routledge, London.
 • Greve, J. et al (2017). The Impact of Society on Management Control Systems. Scandinavian Journal of Management. Vol. 33. pp. 253-266.
 • Kraus, K., Strömsten, T (2016). "Internal/inter-firm dynamics and power – a case study of the Ericsson-Vodafone relationship". Management Accounting Research, Vol. 33, 61-72
 • Alenius, E., Lind, J. & Strömsten, T. (2015). The role of open book accounting in a supplier network: Creating and managing interdependencies across company boundaries. Industrial Marketing Management. Vol 45, pp. 195–206.
 • Christner, H. & Strömsten, T. (2015). Scientists, Venture Capitalists and the Stock Exchange. The Mediating role of accounting in Product innovation. Management Research. Vol. 28. pp 50–67.
 • Kraus, K. & Strömsten, T. (2012). Going Public: The role of accounting and shareholder value in making sense of an IPO. Management Accounting Research. Vol. 23. pp. 186-201.

Andra hemsidor