Terrence Brown

Terrence Brown

Universitetslektor, Docent
Telefon:
08 790 61 99
E-post: terrence.brown@indek.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30, Rum: 550

Kort Biografi

Terrence E. Brown är lektor i vid Entreprenörskap och Innovation. Hans forskningsområde är – Värdeskapande genom utformning, management, snabb tillväxt och förnyelse av affärsföretag. Hans huvudsakliga forskningsintressen är för närvarande:

 • Affärsmodeller innovation
 • Affärsmöjligheters utvecklingsprocess
 • Öppen och användarorientrad innovation
 • Omsätta teori till handlingstekniker för chefer och entreprenörer

Han är grundande redaktionschef av den internationella tidskriften, som använder sig av en dubbelblind granskningsprocess, International Journal of Entrepreneurial Venturing (IJEV).

Hans artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter, såsom Strategic Management Journal, Journal of Business Venturing och Journal of Small Business Strategy

Medlem av redaktionskommittéer för tidskrifter såsom Journal of Small Business Management, International Journal of Internet and Enterprise Management, International Journal of Industrial Ecology

Terrence blev docent i Entreprenörskap och Innovation vid KTH år 2002.

Terrence har avlagt fil.dr.-examen i Entrepreneurship and Corporate Strategy vid Rutgers University (1996). År 1997 belönades Dr. Brown med utmärkelsen National Federation of Business Dissertation Award. Denna utmärkelse delas ut av Entrepreneurship Division of the Academy of Management, som utser den bästa avhandlingen inom området.

Han har även avlagt en examen i civilekonomi, Organizational Management and International Business (1994), vid Rutgers. Därutöver har han avlagt en annan examen i civilekonomi, Entrepreneurial Management and Speculative Markets, vid The Wharton School. Han har även en fil.kand.-examen från Brown University, där han avlade examen i tre huvudämnen med spets, Economics, Political Science and Organizational Behavior (1984).

Terrence är före detta dekan på Stockholm School of Entrepreneurship, (2001-2004). Sedan år 2005 är han även adjungerad professor vid EBS Business School (Tyskland). Han var även adjungerad professor i Entrepreneurship and Strategy på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (1996-1998).

Han var tidigare forskningschef för Association of the Electronic Auction Industry samt forskningschef för The net.America Foundation, en tankesmedja med fokus på den nya ekonomin, e-handel och e-lärande, (1997-1999).

Terrence är en mycket eftertraktad talare och har föreläst runtom i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika.

Han är styrelsemedlem i Danish-American Business Forum.

Dr. Brown är grundaren av Cogeneration.se, nästa steg i skapandet av nya företag och bistår varje år med rådgivning åt otaliga entreprenörer och nya företagssatsningar.

Han är också medlem i Svenska Riskkapitalföreningen liksom även i Danish Venture Capital and Private Equity Association.

Aktuell forskning

 • Entrepreneurs’ BlackBook –Destillerad vishet för värdeskapare
 • Entreprenörskap A till Z
 • Seriella entreprenörer och deras utbildning samt användning av affärsplaner

Aktuell undervisning

 • ME2800 Ideation – Creating the Business Idea
 • ME2813 Affärsmodeller innovation
 • ME2603 Entrepreneurship
 • ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
 • ME2073 Affärsutvecklingslabb
 • ME2074 Entreprenörskapets ledarskap och etik
 • ME2062 Technology-based Entrepreneurship

Curriculum Vitae 

Kort CV på engelska (pdf 181 kB)

Övrigt

Hemsida

@terrence_brown

Till sidans topp