Tomas Sörensson

Universitetslektor
Telefon: 08 790 87 39
E-post: tomas.sorensson@indek.kth.se  
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30   Rum: 350

Nyckelområden/Forskningsintressen

 • Aktieanalytiker och deras rating
 • Incitamentsprogram och företagsvärdering
 • Riskpremien på den svenska marknaden
 • Sparstrategier, främst inom PPM-systemet.
 • Performance Persistence of Star Sell-Side Analysts
 • The Risk Premium on the Swedish Stock Market
 • Tests of strategies for saving in the Swedish Premium Pension System

Urval av publikationer

 • Choice of Model in Convertible Valuation - A Case Study (1991), OMEGA Int. J. of Mgmt Sci. Vol. 19 (4) pp. 185-195,(skriven med Peter Jennergren).  
 • Two Methods for Valuing Convertible Bonds - A Comparison (1993),Scandinavian Journal of Management, vol. 9, Suppl., pp. S129-S139.  
 • Swedish Convertible Bonds and their Valuation (1993), Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm.  
 • Do Stars Shine? Comparing the Performance Persistence of Star Sell-Side Analysts Listed by Institutional Investor, the Wall Street Journal, and StarMine Forthcoming in Journal of Financial Services Research.

Undervisning

 • Finansiell styrning i industriföretag (ME2064) Examinator
 • Caselösning och självledarskap (ME2079) Examinator, Lärare
 • Finansiering Företagsvärdering (ME2090) Examinator, Kursansvarig, Lärare
 • Behavioral Finance (ME2091) Examinator, Kursansvarig
 • Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation (ME2312), Spår - Avancerad finansiering, Kursansvarig, Lärare
 • Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap (ME2313) Examinator, Kursansvarig, Lärare
 • Examensarbeten, Finansiering, ME200X, Examinator, Kursansvarig, Handledare,