Anders Broström

Universitetslektor
Telefon: 08 790 67 95
E-post: anders.brostrom@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 618

Nyckelområden/Forskningsintressen

Anders nuvarande aktiviteter är dels riktade mot studier av akademisk verksamhet, i synnerhet mot akademiska incitamentsstrukturer och karriärer och mot studier av universitet som organisationer. Vidare är Anders involverad i studier av entreprenörskap, med fokus på företagsavknoppningar, personlig avkastning av nyföretagande och tillväxt i nya företag. 

Undervisning

Anders är ansvarig för en kurs i företagsstrategi (ME2718). Han undervisar också inom kurser i affärsutveckling och innovationsekonomi.

Andra hemsidor