Hans Lööf

Professor
Telefon: 08 790 80 12
E-post: hans.loof@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 616

Nyckelområden/Forskningsintressen

  • Innovation och kunskapsspridning, export, produktivitet och tillväxt

Undervisning

  • ME1310 Nationalekonomi
  • ME2706 Grundläggande ekonometri
  • ME2710 Tillämpad ekonometri
  • ME2711 Innovation och ekonomi