Maria Börjesson

Maria Börjesson

Affilierad professor

Nyckelområden/Forskningsintressen

  • Nationalekonomi med inriktning mot transporter