Pontus Braunerhjelm

Prefekt Pontus Braunerhjelm

Professor
Telefon: 08 790 91 14
E-post: pontus.braunerhjelm@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 620

Nyckelområden/Forskningsintressen

Entreprenörskap, regleringar och dynamiska marknader

Föreliggande forskningsprogram fokuserar på hur regleringars utformning påverkar en ekonomis industriella dynamik och tillväxtpotential. Såväl direkta (faktiska kostnader) som indirekta (inverkan på incitamentsstrukturer, konkurrens, mm) effekter av regleringar kommer att beaktas i programmet. Förvånansvärt lite svensk forskning har under senare år – praktiskt taget ingen vad gäller regleringars indirekta effekter – gjorts inom området. Detta program syftar således till att föra in dessa frågor i svensk forskning och i den ekonomisk-politiska diskussionen. Följande forskningsfrågor står i fokus:

  • Sektor- och/eller produktvisa regleringars effekt på innovation och entreprenörskap, global konkurrenskraft samt företags ambition att växa, fördelat på branscher inklusive offentliga och privata sektorer/aktörer.  
  • Arbetsmarknadsregleringars effekt på innovation och företagstillväxt.
  • Finansmarknadsregleringars effekt på innovation, produktivitet och tillväxt.
  • Regleringar som styr invandrares lokalisering, företagande och sysselsättning.
  • Normativa (ekonomisk-politiska) implikationer av genomförd analys och policy rekommendationer avseende ett innovativt, konkurrenskraftigt och dynamisk näringsliv i en global kontext.

Entreprenörskapets ekonomi

Projektet är organiserat kring följande frågor: entreprenörskap och skatter, entreprenörskap och rörlighet på arbetsmarknaden, akademiskt entreprenörskap, hög-presterande entreprenörskap, entrepreneuriella spin-offs, institutioner och entreprenörskap samt venture capital och entreprenörskap. Sammantaget nio forskningsteam arbetar med dessa frågor, bestående av internationella toppforskare (t ex Joshua Gans, Roger Gordon, Steven Klepper, Josh Lerner, Marie Thursby) och relativt juniora men framgångsrika svenska forskare. Projektet beräknas vara avslutat 2012/13.

Undervisning

  • Economic geography,
  • Industrial Dynamics
  • International Economics