Vardan Hovsepyan

Forskningsingenjör
Telefon: 08 790 72 53
E-post: vardan.hovsepyan@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 619

Arbetar med

  • Canvas
  • Databasadministration
  • Dataanalys och visualisering.
  • Programkoordinator för master programmet Innovations- och tillväxtekonomi
  • Tekniskt support INDEK/CESIS