Åsa Johansson Palmkvist

Doktorand
Telefon: 08 790 67 94
E-post: asa.johansson@indek.kth.se  
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 319

Nyckelområden/Forskningsintressen

  • Könanden/könsmärkning av teknik, särskilt artificiell intelligens
  • Feministisk teori, teknik- och vetenskapsstudier (STS), organisationsteori
  • Värderingar och värderanden
  • Jämställdhet och mångfald
  • Materiell semiotik, sociomaterialitet

Undervisning

Andra hemsidor