Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

Universitetslektor
Telefon: 08 790 67 71
E-post: charlotte.holgersson@indek.kth.se  
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30   Rum: 550

  • Harriet 2.0, ett jämställdhetsprojekt inom VINN Excellence Centret Hero-m ( www.hero-m.mse.kth.se )
  • Eivor & Mai – Ett forsknings- och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med ett maktperspektiv (VINNOVA, 2014-2015) tillsammans med Prof. Anna Wahl, KTH.
  • ”What is going on? Inquiries into the contradictions of leading cultural diversity” (Ragnar Söderbergs Stiftelse, 2014-2018) tillsammans med projektledaren Laurence Romani, lektor vid Handelshögskolan I Stockholm, och Sara Louise Muhr, lektor vid Lunds universitet och Copenhagen Business School.
  • Leadership in Cross-Cultural Context (ME2043)
  • Ledarskap och makt i industriella organisationer:genusperspektiv och aspekter på mångfald (ME2075)
  • Management: Traditioner, teorier och trender (ME2305)
  • Perspektiv på Industrial Management (ME2501)
  • Verksamhetsanalys och yrkesroller (ME2084)