Marianne Ekman Rising

Marianne Ekman Rising

Gästprofessor
Telefon: 08 790 76 73
E-post: marianne.ekman@indek.kth.se  
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 548

Nyckelområden/Forskningsintressen

 • Organisationsutveckling och innovation
 • Relationsorienterade innovationsprocesser
 • Förändringsledarskap
 • Akademiskt ledarskap, jämställdhet och karriärutveckling

Urval av publikationer

 • Ekman Philips, M., Huzzard T. (2007) ‘Developmental Magic? Two Takes on a DialogueConference’, The Journal of Organizational Change Management. Vol. 20 No.1

 • Ekman M., Ahlberg Maina, B.,Huzzard, T., Ek, E., (2007)Innovationer i vårdens vardag: De små stegens väg (Everyday innovations in health care).Lund: Studentlitteratur.

 • Neuman, W. P., Ekman, M. and Winkel, J. (2009) Integrating ergonomics into system development – The Volvo powertrain Case. Applied Ergonomics, v40(3): 527-537

 • Huzzard, T., Ahlberg Maina, B. and Ekman, M. (2010) “Constructing Interorganisational Collaboration: The Action Researcher as a Boundary Subject” . Action Research. London: Sage Publication. 8:293

 • Ekman, M. Gustavsen, B., Asheim, B. A. and Pålshaugen, Ö. 2011. Learning Regional Innovation. Scandinavian Models. Palgrave Macmillan

Undervisning

 • ME2045 Organisationsförändring och förändringsledning

 • ME1304 Ledarskap