Monica Lindgren

Monica Lindgren

Professor
Telefon: 08 790 67 77
E-post: monica.lindgren@indek.kth.se  
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 549

Nyckelområden/Forskningsintressen

  • Doing leadership – ett forskningsprogram kring nya perspektiv på ledarskap, finansierat av Vinnova.
  • Quadruple Helix Central Baltic – praktiknära forskningsprogram byggt på en utvidgad modell för innovationssystem, finansierat av EU/INTERREG IV och Tillväxtverket.
  • Making Projects Critical – serie av internationella forskningskonferenser i samarbete med University of the West of England och Manchester Business School- Delfinansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser
  • PERFA-Performance-based governance in Academia

Undervisning

  • ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet – avancerad kurs för I-programmet.
  • ME3xxx Kvalitativ metod för doktorsprogrammet i Industriell ekonomi och organisation
  • ME2084 Verksamhetsanalys
  • ME1306 Industriell projektledning