Björn Hårsman

Professor emeritus
Telefon: 08 790 73 62
E-post: bjorn.harsman@indek.kth.se
Besöksadress:  Lindstedtsvägen 30  Rum: 628

Nyckelområden/Forskningsintressen

Nuvarande forskning omfattar regional och urban ekonomi, infrastruktur och transporter samt entreprenörskap. I ett aktuellt forskningsprojekt analyseras orsakerna till skillnader i vetenskaplig produktion mellan olika regioner inom EU.